ENGLISH   |   简体中文
  Beijing
 • CCTV Audio Studio
 • New US Embassy Complex
 • Beijing Yintai Centre
 • Shanghai
 • Potung Shangri-La Hotel
 • Potung German Centre
 • Shimao International Plaza
 • Shanghai Shimao Sheshan Villa
 • Shimao North Bund Hotel
 • Hang Lung Plaza II
 • Husky (Shanghai) Technical Centre
 • SSIDC
 • Raffles City
 • Others
 • Fuzhou Shangri-La Hotel
 • Chengdu Shangri-La Hotel
 • Dalian Shangri-La Hotel
 • WuXi Shangri-La Hotel
 • Suzhou Shangri-La Hotel
 • Zhongshan Shangri-La Hotel
 • Chengdu Intel II
 • Shenzhen Hitachi Semi-conductor
 • Shenzhen Citizen Centre
 • Shenzhen GreatWall Building
 • Liming Building, Shenzhen Hi-tech Industrial Park
 • Shenzhen Kaifa Magnetic Recording Factory
 • Guangzhou MTR
 • Shenzhen Wang Sha MTR Station Development
 • Suzhou Bosch Project
 • Chong Qing Time Square
 • Shunde Fortuna Garden Hotel, Lecong Town
MASON Industries (Hong Kong) Limited. © 2011 Privacy Policy.